เกี่ยวกับเรา

 
 
โรงพยาบาลท่ากระดาน เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 30 เตียง อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 72 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ เปิดบริการในปี พ.ศ.2542 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์ เดิมชื่อโรงพยาลศูกร์ศิริศรีสวัสดิ์ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อแทนโรงพยาบาลเดิม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง อยู่ห่างออกไปอีก 58 กิโลเมตรและมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์กั้น แต่เนื่องจากประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทางจึงไม่สามารถปิดโรงพยาบาลเดิมได้ และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลท่ากระดานตามชื่อตำบลที่ตั้ง คือ 187 หมู่ 2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com