ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่ากระดาน

 

 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

         หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565


 สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับและให้ของขวัญของกระทรวงสาธารณสุข

Powered by MakeWebEasy.com